مقام‌ها در دادگاه عالی می‌گویند که اداره مراقبت قضایی این نهاد در یک‌سال گذشته ۴۱۲ تن را به اتهام فساد اداری بازداشت کرده‌است.

به گزارش خبرگزاری رویداد روز، «جاوید رشیدی»؛ سرپرست آمریت عمومی اداری قوه قضاییه، امروز دوشنبه (۱۲ حوت) در نشست ارائه گزارش کارکرد یک‌ساله این اداره گفت که در راستای مبارزه با فساد اداری، از سوی اداره مراقبت قضایی، ۴۱۲ تن در یک‌سال گذشته به شمول ۱۳ قاضی، ‌۵۷ کارمند اداری، ۴ دادستان و ۲۲ وکیل مدافع بازداشت شده و قضایای‌شان در مراحل مختلف رسیدگی عدلی قرار دارد.

سرپرست آمریت عمومی اداره قوه قضاییه افزود که در جریان یک‌سال در سطح دیوان‌های دادگاه عالی، به ۱۴ هزار و ۵۷۲ پرونده، در سطح دادگاه استیناف ۲۹ هزار و ۱۳۷ پرونده و در سطح دادگاه ابتدایی مرکز و ولایت‌ها، به تعداد ۶۲ هزار و ۳۳۶ پرونده رسیدگی صورت گرفته‌است.