به گزارش خبرگزاری رویداد روز، بر اساس خبرنامه وزارت داخله، پولیس بین‌المللی وزارت داخله باهمکاری پولیس ایران یک قاتل فراری افغان را در ایران بازداشت وبه افغانستان انتقال داد.

این وزارت با نشر خبرنامه‎ی می‌گوید که پولیس بین‌المللی یک قاتل فراری را در کشور ایران بازداشت و به پولیس افغانستان تسلیم کرده است.

در خبرنامه آمده است که فرد استرداد شده، شفیق الله نام دارد و دو سال قبل پس از به قتل رساندن دو تن از باشنده گان ولایت بغلان به کشور ایران فرار نموده بود.

خبرنامه می‌افزید که این فرد در هماهنگی پولیس بین المللی وزارت امور داخله پس از بازداشت از کشور ایران، روز گذشته به موظفین پولیس بین‌المللی وزارت امور داخله تسلیم داده شد.