رئیس‌عمومی شرکت افغان تیلی‌کام می‌گوید تا هفت ماه دیگر افغانستان با فایبر نوری چین وصل می‌شود که این سبب ارزان شدن انترنت در کشور خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد روز، رییس عمومی شرکت افغان تیلی کام می‌گوید که تا نزدیک به هفت ماه دیگر، افغانستان با فایبر نوری چین پیوند خواهد یافت.

پیش از این نیز گزارش‌های زیادی مبنی بر وصل‌شدن افغانستان به فایبر نوری چین مطرح شده بود.

این در حالی است که در اوایل سال گذشته کمیته عالی اقتصادی کشور طرح تطبیق فایبر نوری در افغانستان را پس از بررسی مورد تصویب قرار داد.