دختر نوجوانی در مرکز سمنگان پس از اینکه اطلاع یافت در آزمون سراسری کنکور بی‎نتیجه مانده، خودکشی کرده است.

به‎گزارش خبرگزاری اقتصاد روز، «گلالی نور صافی» رییس امور زنان سمنگان گفته است که این دختر روز گذشته بعد از اطلاع یافتن از بی نتیجه بودن کانکور، اقدام به خودکشی کرد اما موفق نشد و توسط فامیل اش به شفاخانه منتقل گردید.

وی افزود: «این دختر 18 ساله که در مرکز سمنگان زندگی می کند امروز توسط فامیل اش جهت تداوی به کابل منتقل شد که به گفته اقارب وی حال این دختر مناسب توصیف شده است».

از سویی هم وفی الله شاهرخی فعال جامعه مدنی سمنگان می گوید که این دختر خانم بعد از شنیدن خبر بی نتیجه ماندنش در کانکور روز گذشته تیزاب می نوشد اما موفق به خودکشی نگردید.

به گفته او این دختر به خانواده نامزدش تعهد کرده بود که در یک رشته خوب کامیاب می گردد اما وی بعد از ناکامی برای خجالت نشدن نزد خانواده نامزدش دست به چنین اقدام می زند.