مقام‎های محلی در ولایت هرات می‎گویند که باغ‎داران امسال از حاصلات انگور در این ولایت رضایت دارند و حاصلات تاکستان‎ها 15% افزایش یافته است.

به‎گزارش خبرگزاری اقتصاد روز، «بشیر احمد احمدی»، معاون مسلکی ریاست زراعت هرات، می‌گوید که امسال بیش از ۱۳۵ هزار تن انگور در این ولایت برداشت می‌شود.

او می‌افزاید: «امسال وضعیت باغداری بسیار خوب است. مجموعاً ما اضافه تر از هشت هزار هکتار زیرکشت باغ‌های انگور قرار دارد و تقریبأ تولید امسال ما بیش از ۱۳۵ هزار مترک تن ما تولید خواهیم داشت».

باغداران هرات می‌گویند که بیش از ۱۲۰ نوع انگور در این ولایت تولید می‌شوند که بیشتر انواع این میوه ظرفیت صادر شان به بیرون از کشور را دارند.

به گفتۀ این باغداران، بیشترین تاکستان‌های هرات در ولسوالی‌های انجیل، گذره، پشتون زرغون و اوبه موقعیت دارند.

اما، این باغداران هرات از نبود بازار فروش، نبود سردخانه برای نگهداری میوه‌های تازه و عملی نشدن وعده‌های حکومت شکایت دارند.

گل احمد احمدی، باغدار، می‌گوید: «این ظرفیت را میدان هوایی ندارد. رییس جمهور می‌گوید که ما کارگو را افتتاح کردیم ولی می‌گویند که طیاره نشست کرده نمی‌تواند و چک کرده نمی‌توانیم که این به ضرر دهقان است».

سید رحیم سادات، باغدار، می‌گوید: «وقتی که رییس جمهور به هرات آمد گفت که راۀ لاجورد را افتتاح می‌کنیم و میوه‌های شما را به کشورهای آسیایی صادر می‌کنیم ولی متاسفانه تاحالی هیچ کاری صورت نگرفته است».

اما مقام‌های محلی هرات می‌گویند که حکومت تلاش دارد تا مقدار از میوه‌های تازه این ولایت را از طریق راه لاجورد و دهلیزهوایی به خارج از کشور صادر کند.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، می‌گوید: «امسال شاهد افزایش برداشت میوه‌جات از مزارع ولایت هرات بودیم و ما امیدوارم هستیم که بتوانیم چندین محمولۀ از محصولاتی ولایت هرات را به کشورهای منطقه از طریق راۀ لاجورد و یا از طریق دهلیزهوایی صادر بکنیم».