داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی در ننگرهار محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور را به معامله بر سر خط دیورند متهم کرد.

آقای عبدالله می گوید که رئیس جمهور غنی در این مورد با اعضای کابینه و در سطح حکومت مشوره نکرده است.

وی همچنان از توقف عملیات های شبانه از سوی نیروهای داخلی و خارجی تاکید می گوید که صلح در کشور به زودی می آید.

نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در حاضر سخت  در کوشش اند که از حمایت مردم برخودار باشند.

پس از گشایش 24 ساعته گذرگاه تورخم، وزارت خارجه نیز اعلام کرد که این را افغانستان به رسمیت نمی شناسد، اما پاکستان در طی یک واکنشی به این اعلامیه، ادعای کابل را غیر عادلانه می خواند.