به گزارش خبرگزاری ریداد روز، اسدالله سعادتی معاون دوم دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی امروز شنبه (۲۰ میزان) در یک نشست خبری گفت برای اینکه روند شمارش آرا شفاف و بی طرفانه پیش برود ناظران و رسانه ها باید به تمام بخش های کمیسیون از جمله به سرور مرکزی دسترسی داشته باشند.

اسدالله سعادتی معاون دوم دسته انتخاباتی تیم ثبات و همگرایی امروز در یک نشست خبری گفت نتایج بیش از دو هزار محل رای دهی از طریق وب سایت در اختیار ما و دیگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد و ما از این طریق می دانیم که تقلب چگونه صورت می گرد.

آقای سعادتی گفت: «متاسفانه ما خبرهای خوبی از کمیسیون‌در دست نداریم. به رغم نامه‌هایی‌که روان کردیم متاسفانه هنوز کارها به صورت انحرافی به پیش‌می‌رود. ما بارها به اساس طرزالعمل‌های کمیسیون گفتیم که آرای بدون بایومیتریک اساس نیستند. اما بدون در نظرداشت توصیه‌های ما به سکن‌کردن برگه‌های نتایج شروع کردند».

آقای سعادتی افزود که ما هیئت را برای گفتگو با کمیسیون انتخابات فرستادیم تا این کمیسیون دست از حرکت های غیر قانونی بردارد و ما اجازه نمی دهیم که کسی با سرنوشت آرای پاک مردم بازی کند.

وی گفت اگر کمیسیون انتخابات طبق قانون عمل نکند ما از هر وسیله برای دفاع از آرای مردم استفاده می کنیم و اجازه تخلف و تخطی را به هیچ کسی نمی دهیم.

وی در ادامه بیان داشت: «طوری دیده می‌شود که حلقاتی در داخل کمیسیون در هماهنگی با یکی از ستادها عمل می‌کند و در تلاش اند آرای باطل را وارد سیستم نمایند».

وی گفت که با نحوه رسیدگی به شکایات در ولایت‎ها مخالف هستیم و تا معلوم شدن آرای بایومتریک و تصفیه این آرا، صندوق ها برای رسیدگی باز شوند وی در ادامه بیان داشت که ما خواهان این هستیم که رسیدگی به شکایات بعد از تصفیه آرای بایومتریک صورت گیرد.

معاون دوم دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی گفت: «قرار بود کمیسیون نتایج را زودتر از این اعلان کند و در ۴۸ ساعت اطلاعات به سرور مرکزی و وب‌سایت‌ها منتقل گردد. اما تا اکنون اطلاعات بیش‌تر از چهار هزار محل به سرور و وب‌سایت در ملوگ منتقل نشده است».

اسدالله سعادتی تاکید کرد که رای تیم ثبات و همگرایی پاک و زیاد است و نیاز نیست که انتخابات به دور دوم کشانیده شود.