یک فرد ناشناس بر رهگذران در شهر هامبورگ آلمان حمله و سه نفر را زخمی کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویداد روز، دیشب یک مرد در شهرهامبورگ آلمان بر رهگذران حمله و سه تن را زخمی کرد.

بر اساس این گزارش، یک مرد که ظاهرا از نگاه ذهنی مشکل داشت، شب گذشته در شهر هامبورگ آلمان با چاقو بر رهگذران حمله ور شد، که در نتیجه سه تن را زخمی کرد.

در این حمله، یک مرد از ناحیه باسن چاقو خورده است.

به گفته پولیس، عمق زخم ها در قربانیان به 8 سانتی متر می رسد.

این حادثه زمانی رخ می دهد که یک مرد 23 ساله به یک رهگذر که هم سن او بود حمله ور می شود و پس از آن این مرد دوباره به ساحه بر می گردد و به رهگذران دیگر تا زمانی دستگیری اش توسط پولیس حمله ور می شود.

یادآوری می کنیم، که پیش از این نیز در چندین شهر اروپایی افراد ناشناس بالای رهگذران با جنگ افزارهای سرد حمله ور شده بودند.