عبدالسمع استانکزی، سرپرست اداره انکشاف زون پایتخت نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری در پارک‌های صعنتی این زون ابراز خورسندی کرده می‌گوید طی دوسال آینده به ارزش ۳۰۰ میلیون دالر سرمایه در این بخش جذب خواهد شد.

سرپرست اداره انکشاف زون پایتخت این اظهارات را به روز شنبه (۲۴ حمل) در برنامه حساب‌دهی حکومت به ملت در کابل بیان داشت.

وی با شاراه به برنامه‌های این اداره در مورد اشتغال و تمرکززدایی، گفت که ایجاد زون‌های صنعتی، زراعتی و لجستیکی در چهار گوشه محدوده زون پایتخت، این ساحات را از مصرفی‌بودن به خودکفایی سوق می‌دهد و زمینه‌های بیشتر اشتغال را فراهم می‌سازد.

سرپرست اداره انکشاف زون پایتخت با اشاره به جلوگیری از غصب ۳۷۰۰۰۰ جریب زمین در محدوده شهر جدید کابل تأکید کرد که کار عملی بالای زمین مستردشده در پارسل ۲.۲ فاز اول این شهر جریان دارد.

او افزود که اداره انکشاف زون پایتخت طرح‌های متعددی را به منظور ایجاد دورنمای انکشافی، استفادۀ مؤثر از ملکیت‌های دولتی و پروژه‌های خاص و عاجل تهیه و به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه کرده‌اند.

به گفته آقای استانکزی، مهم‌ترین برنامه‌های این اداره، طرح استفاده مؤثر از ملکیت‌های نهادهای عدلی و قضایی در ساحات زون پایتخت، تهیه طرح اسکان عودت‌کنندگان در شهرک‌های مهاجرین باریک‌آب، کوه کرغ و پالیسی اعمار شهرک‌ها، تهیه طرح استفاده مؤثر از ملکیت‌های وزارت تجارت و صنایع در ولایت کابل و تهیه پلان بهسازی ساحات تاریخی در زون پایتخت می‌باشد.