اداره لوی ثارنوالی در ارتباط به قضیه شکسته‌شدن قفل مرکز دیجیتالی کمیسیون مستقل انتخابات، خواستار برکناری مشاور امنیتی و مسئول گاردهای ملکی این کمیسیون و یک سرباز موظف در محل شده است.

به‌گزارش خبرگزاری رویداد روز، در نامۀ کمیسیون مستقل انتخابات که به لوی ثارنوالی فرستاده شده است، نام‌های مشاور امنیتی دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات و دو تن دیگر هم چون متهمان یاد شده‌اند و از لوی سارنوالی خواسته شده‌است که دربارۀ تمامی کسانی که در این ماجرا دخیل بوده‌اند، بررسی کند.

چندی پیش، دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله مدعی شد که نیروهای ویژه در تبانی با افرادی در دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات شب هنگام به مرکز دیجیتالی حمله کرده و قفل‌های این مرکز را شکستانده‌اند.
لوی ثارنوالی ضمن تعیین یک هیات برای تحقیق موضوع از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است تا بر اساس بند ۳ ماده ۲۳ قانون انتخابات، آن‌ها را از وظایف‌شان برکنار و دو باره جهت تحقیق معرفی کند.

سخن‌گوی لوی ثارنوالی گفته است، ثارنوالان موظف قضیه، از کمیسیون انتخابات خواسته‌اند که مطابق به فقرۀ سه مادۀ ۲۳ قانون انتخابات، ابتدا اشخاص متهم در این قضیه را از وظایف شان سبک دوش کند و سپس به سارنوالی معرفی کند.