وزارت زراعت و مالداری می‎گوید که تاجران چینی برای خرید زعفران افغانستان علاقمند شده اند.

به گزارش اقتصاد روز «Economy of the Day»، اکبر رستمی سخنگوی وزارت زارعت و مالداری می‌گوید که صادرات زعفران کشور به کشورهای اروپایی و آسیایی در حال افزایش است، و به تازگی چین نیز برای خریداری زعفران افغانستان علاقمندی نشان داده است.

توزیع رایگان تخم این نبات به کشاورزان ، ایجاد لابرتوارهای کنترل کیفیت و در کنار آن بازاریابی و ایجاد مرکزهای بسته بندی معیاری سبب گسترش کشت‎زارهای زعفران و صادرات این نبات شده است.

به گفته مسئولان وزارت زراعت، افغانستان سالانه هشت تُن زعفران به کشورهای دیگر صادر می‌کند.

در همین حال، خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت نیز معیاری سازی در صادارت این نبات و صادرات آن را به گونه مستقیم از خاک کشور را دلیل افزایش بهای صادارتی این نبات قیمتی خواند، و گفت که به تازگی پیمان صادارت زعفران و جلغوزه را با چین امضا کرده اند.

قابل یاد آوری است که بر بنیاد طرح پنج ساله حکومت افغانستان برای گسترش زعفران قرار است که تا سه سال آینده تولیدات زعفران این کشور به ۱۴ تن برسد.