مبارزات انتخاباتی امروز (چهارشنبه، 3 میزان) پایان می‎یابد و کمیسیون انتخابات از نامزدان خواسته است که برای دو روز مرحله سکوت را رعایت کنند.

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید، افراد واجد شرایط می‌توانند از ساعت هفت روز شنبه ششم میزان به مراکز رأی دهی بروند و رأی بدهند.

ذبیح سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات شام دیروز دوم میزان در این مورد گفت: «کمپاین‌ها ۴۸ ساعت پیش از روز انتخابات پایان می‌یابد و خواست کمیسیون مستقل انتخابات از همه کاندیدان اینست که به قوانین نافذه کشور حرمت بگذارند و در دوره سکوت کمپاین‌های انتخاباتی را انجام ندهند».

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت، اگر در جریان دوره سکوت، کمپاینی از سوی نامزدان یا دسته‌های انتخاباتی صورت گیرد، با مرتکبین آن برخورد قانونی خواهد شد.

برای انتخابات ریاست جمهوری، ۱۸ تن نامزد بودند که از میان آنها، زلمی رسول و شیدا محمد ابدالی تا حالا به نفع محمد اشرف غنی انصراف کرده‌اند.

کمیسیون مستقل انتخابات، از آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات خبر می‌دهد.

ارگان‌های امنیتی هم از برقراری و تحکیم امنیت انتخابات برای مردم اطمینان داده اند.